ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการหอพัก เทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดจองห้องพัก

โครงการหอพัก เทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดจองห้องพัก "งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558"เปิดจองห้องพัก "งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558" ผู้เข้าพัก ทำการจองห้องพัก โดยพิมพ์ข้อมูล ดังนี้ 1.1 ชื่อ-สกุล (นายเอ เทาทอง) 1.2 รหัสนิสิต...

แนวปฏิบัติในช่วงพิธีพระราทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

แนวปฏิบัติในช่วงพิธีพระราทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558

จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 15-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ปรับปรุงจุดให้บริการ ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

สัมภาษณ์ ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและบุคคลดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ประกาศข้อมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 15-16 พ.ค. 2560

นิสิตที่สำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ที่จะขอแต่งกายเป็นว่าที่ร้อยตรีในงานพระราชทานปริญญาบัตรให้นิสิตยื่นเอกสารคำสั่งแต่งตั้งยศ และสำเนาบัตรประชาชนที่กองทะเบียนฯ ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2560ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 
ถ่ายทอดสด
 
สถิติการเข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
๐๗๑๘๔