ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา

สำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถเข้าดูวีดีโอสาธิตขั้นตอนการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพาได้ที่https://www.youtube.com/watch?v=DPWT9Ii6U5c

สารอวยพรบัณฑิต จาก...ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี

เรียน บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ในนามของมหาวิทยาลัยบูรพา ผมขอแสดงความยินดีกับท่านที่สำเร็จการศึกษา และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ความสำเร็จของท่าน คือความสำเร็จของมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกคน คือเ...

ข้อปฏิบัติของบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ตามที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๖๐ ช่วงบ่าย และวันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ หอประช...

โครงการหอพัก เทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดจองห้องพัก

โครงการหอพัก เทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดจองห้องพัก "งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558"เปิดจองห้องพัก "งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558" ผู้เข้าพัก ทำการจองห้องพัก โดยพิมพ์ข้อมูล ดังนี้ 1.1 ชื่อ-สกุล (นายเอ เทาทอง) 1.2 รหัสนิสิต...

แนวปฏิบัติในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

แนวปฏิบัติในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ปรับปรุงจุดให้บริการ ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

สัมภาษณ์ ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและบุคคลดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ประกาศข้อมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 15-16 พ.ค. 2560

นิสิตที่สำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ที่จะขอแต่งกายเป็นว่าที่ร้อยตรีในงานพระราชทานปริญญาบัตรให้นิสิตยื่นเอกสารคำสั่งแต่งตั้งยศ และสำเนาบัตรประชาชนที่กองทะเบียนฯ ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2560ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 
ลงทะเบียน
 
สถิติการเข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
๒๕๖๗๘