ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ย้ายจุดรายงานตัวจากอาคารศึกษาศาสตร์ (QS1)

เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็ว ในการรายงานตัวของบัณฑิตขอย้ายจุดรายงานตัวจากอาคารศึกษาศาสตร์ (QS1) ไปที่ บริเวณหน้าอาคาร Central Lab (CL) หลังตึกสิรินธร(SD) ตรงข้ามหอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ

  

ตรวจสอบจุดพักบัณฑิต

ตรวจสอบจุดพักบัณฑิตและสถานะการเข้าซ้อมของบัณฑิต
...ดูรายละเอียด
  

การปฏิบัติกรณีบัณฑิตคนแรกของคณะและเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง

การปฏิบัติกรณีบัณฑิตคนแรกของคณะและเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง
...ดูรายละเอียด
  

คู่มือฝึกซ้อมบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗

คู่มือฝึกซ้อมบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗
...ดูรายละเอียด
  

ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ขอเชิญบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
...ดูรายละเอียด
  

ประกาศ : สายรัดข้อมือบาร์โค้ด

ระบบรหัสแท่ง (Bar Code) สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยบูรพาได้นำระบบรหัสแท่งมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบรายชื่อ และระบุ ตัวตนของบัณฑิต ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่บัณฑิต

  

วิดิโอการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยบูรพา

คู่มือฝึกซ้อมบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2557
...ดูรายละเอียด
  

กำหนดการพิธีการมอบเหรียญทอง

กำหนดการพิธีการมอบเหรียญทอง สำหรับบัณฑิตที่ได้เกียรตินิยมเหรียญทองอันดับหนึ่ง (ทุกสาขา ทุกคณะ)
...ดูรายละเอียด
  

 
ถ่ายทอดสด
 
ตรวจสอบจุดพักบัณฑิต
 
ขอรหัส WIFI
 
สถิติการเข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
๓๕๕๕๕