คำถามที่พบบ่อย

คำตอบ :
- ห้ามบัณฑิตขาดการฝึกซ้อมทั้งการซ้อมย่อย ซ้อมรวม และซ้อมใหญ่
- ห้ามบัณฑิตสวมเครื่องประดับ และนาฬิกาทุกชนิด
คำตอบ :
ห้ามจำหน่ายสินค้าใด ๆ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพาโดยเด็ดขาด ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมศูนย์จำหน่ายอาหารไว้ที่ อาคารโภชนา
คำตอบ :
- ตลาดนัดวอนนภา
- ตลาดนัดเนตรดี
- ริมหาดบางแสน

มหาวิทยาลัยจะแจ้งพื้นที่จอดรถให้บัณฑิตทราบ เมื่อบัณฑิตลงทะเบียนโดยใช้วิธีการสุ่ม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมรถสวัสดิการรับ - ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย