การแต่งกายของบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ฉบับที่ 2)

ดาวน์โหลดไฟล์