โครงการหอพัก เทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดจองห้องพัก

โครงการหอพัก เทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดจองห้องพัก "งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558"

เปิดจองห้องพัก "งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558" ผู้เข้าพัก ทำการจองห้องพัก โดยพิมพ์ข้อมูล ดังนี้

1.1 ชื่อ-สกุล (นายเอ เทาทอง)

1.2 รหัสนิสิต xxxxxxxx

1.3 เบอร์โทร (088-8888888)

1.4 ห้องพัก (ห้องพักรวมชายหญิง / ห้องพักเฉพาะผู้หญิง)

1.5 ประเภทห้องพัก : ห้องพัดลม / ปรับอากาศ

1.6 จำนวนห้องพัก ( 1 ห้อง)

ส่งมายังที่ E-mail : dormitorybuu@hotmail.com  ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. - 10 เม.ย. 60

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่