ขั้นตอนการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา

สำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถเข้าดูวีดีโอสาธิตขั้นตอนการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=DPWT9Ii6U5c