ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม เปิดสำรองห้องพักช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น ที่เบอร์ 038-056-660-9
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

อัตราค่าห้องพักและเงื่อนไขการสำรองห้องพักในช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

1. ลูกค้าต้องทำการสำรองห้องพักเป็นจำนวน 4 คืนติดต่อกัน  คือ ตั้งแต่คืนวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงคืนวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  โดยมีราคา ดังนี้ 

  • ห้องพักเตียงคู่ หรือ เตียงเดี่ยว จำนวน 4 คืน เป็นเงิน 7,200 บาท
  • ห้องพักแบบสวีท จำนวน 4 คืน เป็นเงิน 9,600 บาท

2. กรณีบุคคลใดมีความประสงค์จะสำรองห้องพักนอกเหนือจากวันที่ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมกำหนด (วันที่ 1-4 และ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมได้กำหนดราคาห้องพักดังนี้ 

  • ห้องพักเตียงคู่ หรือ เตียงเดี่ยว ราคาห้องละ 1,800 บาทต่อคืน 
  • ห้องพักแบบสวีท ราคาห้องละ 2,400 บาทต่อคืน

3. ลูกค้าที่มีความประสงค์จะสำรองห้องพักเป็นจำนวน 7 คืนติดต่อกัน  คือ ตั้งแต่คืนวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงคืนวันที่ 7  พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยมีราคา ดังนี้

  • ห้องพักเตียงคู่ หรือ เตียงเดี่ยว จำนวน 7 คืน เป็นเงิน 10,500 บาท
  • ห้องพักแบบสวีท จำนวน 7 คืน เป็นเงิน 14,000 บาท

4. ลูกค้าที่มีความประสงค์จะสำรองห้องพักเป็นจำนวน 8 คืนติดต่อกัน  คือ ตั้งแต่คืนวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงคืนวันที่ 8  พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยมีราคา ดังนี้

  • ห้องพักเตียงคู่ หรือ เตียงเดี่ยว จำนวน 8 คืน เป็นเงิน 12,000 บาท
  • ห้องพักแบบสวีท จำนวน 8 คืน เป็นเงิน 16,000 บาท

หมายเหตุ 

1. ราคาดังกล่าวเป็นราคารวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน/ห้อง/คืน

2. ราคาเตียงเสริม 500 บาท/เตียง/คืน ฟรีอาหารเช้า ( ห้องพัก 1 ห้อง เสริมเตียงได้ 1 เตียง)

3. เมื่อลูกค้าได้โทรมาจองห้องพักแล้ว พนักงานจะส่ง Email ตอบกลับเพื่อยืนยันการจอง และแจ้งเงื่อนไขการชำระเงิน

4. การชำระเงินชำระเป็นจำนวนเต็ม ภายใน 1 อาทิตย์หลังจากวันจอง

5. กรณีไม่โอนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมขอตัดสิทธิ์การจองห้องพัก

6. หากท่านชำระเงินแล้ว ต้องการยกเลิก ทางศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน