หอพักเทา - ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดจองห้องพักงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม พ.ศ. 2561


อัตราค่าห้องพักและเงื่อนไขการสำรองห้องพัก

ในช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

เหมาจ่าย (8 คืน)

ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

-------------------------------------------

เงื่อนไขสำรองห้องพัก

กรอกข้อมูลการจองห้องพัก โดยระบุข้อมูลดังนี้

ชื่อ - สกุล, รหัสนิสิต, หมายเลขโทรศัพท์(ที่ติดต่อได้), จำนวนห้องพัก, ประเภทห้องพัก

ส่งมาที่ e-Mail: dormitorybuu@hotmail.com

ห้องพัก: รวมชาย หญิง 

หอพัก 50 ปี เทา - ทอง

- ห้องปรับอากาศ 6,400 บาท

- ห้องพัดลม 3,200 บาท

ห้องพัก: เฉพาะหญิง

หอพัก เทา - ทอง 2

- ห้องพัดลม 3,200 บาท

หอพัก เทา - ทอง 4

- ห้องปรับอากาศ 6,400 บาท

ตรวจสอบสถานะการเข้าพักได้ที่

เว็บไซต์กองกิจการนิสิต: http://affairs.buu.ac.th/ หรือ

Facebook: โครงการหอพักเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร 0-3810-2222 ต่อ 1539, 1541, 1545, 4118

ในเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.

หมายเหตุ

อุปกรณ์ในห้องพัก: โต๊ะ, ตู้, เตียง, เก้าอี้, หมอน, ปลอกหมอน, ผ้าปูที่นอน, ผ้าห่ม (เฉพาะห้องปรับอากาศ)