ศูนย์อำนวยการ ที่พักญาติบัณฑิต และจุดอำนวยความสะดวก

ในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ