การจัดการจราจร และพื้นที่จอดรถ ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับบัณฑิต

ในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ