กําหนดการฝึกซ้อมของบัณฑิตพิเศษ งานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 และ ประจําปีการศึกษา 2562