Q-A (ถาม-ตอบ) ในงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562

Q  การตรวจคัดกรองโควิด 19 มหาวิทยาลัยจะดำเนินการอย่างไร
A  มหาวิทยาลัยบูรพา จะดำเนินการให้บัณฑิตทุกคนตรวจคัดกรอง โดยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 
 • ครั้งที่ 1 ก่อนมารับปริญญาบัตร ให้บัณฑิตจัดหา ATK ด้วยตนเอง โดยใช้ชุดตรวจแบบ nasal swab ทางจมูก ที่รับรองโดย อย. และรายงานผลการตรวจ ในวันที่ 9 มกราคม 2565 ผ่านระบบ https://graduate.buu.ac.th 
 • ครั้งที่ 2 ก่อนวันซ้อมรวม มหาวิทยาลัยจะแจก ATK ให้กับบัณฑิตหลังจากการซ้อมย่อยแต่ละคณะ เพื่อทำการตรวจด้วยตนเองภายใน 24 ชม. ก่อนซ้อมรวม และรายงานผลการตรวจ ผ่านระบบ https://graduate.buu.ac.th (หากกรณีบัณฑิตไม่ส่งผลการตรวจจะถือว่า มีผลเป็น Positive (ผลบวก) และถูกตัดสิทธิ์การเข้ารับฯทันที
 • ครั้งที่ 3 วันซ้อมใหญ่ บัณฑิตจองรอบตรวจ ATK ที่ https://gsbuu-adm.kin-yoo-dee.com บัณฑิตมาตรวจที่จุดตรวจ ATK ณ จุดพักบัณฑิต ตามเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้ มหาวิทยาลัยมีชุดตรวจ ATK ให้บัณฑิตและบัณฑิตทำการตรวจเอง โดย supervisor ให้คำแนะนำ อ่านผล และรายงานผลลงระบบให้
 • ครั้งที่ 4  วันงานพิธีฯ บัณฑิตจองรอบตรวจ ATK ที่ https://gsbuu-adm.kin-yoo-dee.com บัณฑิตมาตรวจที่จุดตรวจ ATK ณ จุดพักบัณฑิต ตามเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้ มหาวิทยาลัยมีชุดตรวจ ATK ให้บัณฑิตและบัณฑิตทำการตรวจเอง โดย supervisor ให้คำแนะนำ อ่านผล และรายงานผลลงระบบให้

Q   ในกรณีที่ผลการตรวจคัดกรอง โดยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) เป็นบวก มหาวิทยาลัยจะดำเนินการอย่างไร
A   หากพบว่าบัณฑิตเป็น ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บัณฑิตต้องไปทำการตรวจยืนยันอีกครั้งด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา หากผลการตรวจยืนยันว่า บัณฑิตมีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บัณฑิตจะไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญาบัตร โดยบัณฑิตจะถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาตามระบบ

Q   การสวมใส่หน้ากากอนามัยของบัณฑิต ต้องสวมใส่หน้ากากชนิดใด สีใด และต้องสวมกี่ชั้น 
A   บัณฑิตต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) โดยมหาวิทยาลัยจะแจกหน้ากากอนามัยชนิด 3DMask เสริมให้บัณฑิตสวมทับเป็นชั้นที่ 2

Q   สิ่งสำคัญที่บัณฑิตต้องเตรียมมาในวันซ้อมย่อย ซ้อมรวม ซ้อมใหญ่ และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 
A   สิ่งที่บัณฑิตต้องเตรียม คือบัตรประจำตัวประชาชนมาทุกครั้ง

Q  ถ้าฝึกซ้อมไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้หรือไม่
A  ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องฝึกซ้อมบัณฑิตทุกท่านอย่างเคร่งครัดเพื่อความเป็นระเบียบและพร้อมเพรียงกัน

Q   ถ้ากรณีบัณฑิตขอเลื่อนหรือยกเลิกการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
A   บัณฑิตสามารถปฏิบัติได้ดังนี้
 1. กรณีที่ลงทะเบียนรับปริญญาบัตร แต่มีความประสงค์ไม่ต้องการเข้าร่วมพิธี ให้บัณฑิตนำบัตรประชาชนเพื่อติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรที่กองทะเบียนและประมวลการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
 2. กรณีที่ลงทะเบียนรับปริญญาบัตร แต่มีความประสงค์ขอเลื่อนรับ ให้บัณฑิต Add line: @regbuu และแจ้งความประสงค์ ขอเลื่อนรับปริญญาบัตรและส่งใบคำร้องขอเลื่อนรับฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่22 กุมภาพันธ์ 2565

Q   มีระเบียบวิธีการแต่งกายหรือไม่ถ้ามีสามารถดูได้จากที่ใด
A   สามารถดูได้ที่ ประกาศการแต่งกายบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร https://graduate.buu.ac.th/index.php/dress/index 

Q   ตารางการฝึกซ้อมของบัณฑิตสามารถดูได้จากช่องทางไหนบ้าง
A   สามารถดูได้ที่ https://graduate.buu.ac.th/index.php/news/index/105

Q   กรณีพระสงฆ์หรือบัณฑิตที่มีความบกพร่องทางร่างกายสามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้หรือไม่ ถ้าได้สามารถดูระเบียบประกาศได้ช่องทางไหนบ้าง
A   สามารถดูได้ที่ https://graduate.buu.ac.th และเข้าไปที่ กำหนดการฝึกซ้อมของบัณฑิตพิเศษ https://graduate.buu.ac.th/index.php/news/index/102

Q   มหาวิทยาลัยมีที่พักในมหาวิทยาลัยให้บริการหรือไม่
A   ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา เปิดจองหัองพัก งานพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 10-21 มกราคม 2565
 • ห้องพักอยู่ภายใน ม.บูรพา
 • รวมอาหารเช้า
 • สิทธิจอดรถ 1 คัน/ห้อง
      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองห้องพัก 
         โทร. 065-585-8366
         LINE : hocbuuhotel
         Email : rsvnbuu@gmail.com 

Q  บัณฑิตสามารถจองภาพพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันใดบ้าง
A   รับจองภาพถ่ายรับปริญญา 
 • ในวันที่ 12-14 มกราคม 2565
 • ในวันที่ 15-17 มกราคม 2565
 • ในวันที่ 19-21 มกราคม 2565
     เปิดรับจองตั้งแต่ เวลา 6.00 - 17.00 น. ของทุกวัน (สถานที่ : ลานจอดรถข้างหอประชุมธำรง บัวศรี) 

Q   หากบัณฑิตมีปัญหาเรื่องชุดครุยและฮูดผิดสี บัณฑิตต้องดำเนินการอย่างไร
A   ร้านฯ จะมาบริการ 14-16 มกราคม 2565 ณ ด้านหลังอาคาร PJ 50 ปี (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยบูรพา ใน เวลา 8.00-16.00 น.
     หากบัณฑิตอยากติดต่อร้านทางตรงก่อน ติดต่อได้ที่เบอร์ 0955695526/ 0951659542

Q  กรณีที่บัณฑิตต้องการหาซื้อกระดุมเข็มขัด บัณฑิตต้องดำเนินการอย่างไร
A  ร้านค้าสวัสดิการเปิดให้บริการปกติ
 • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:00 -17:00 น.
 • วันเสาร์ เวลา 08:00-14:00 น.