ร้านครุยสุกัญญา ปิ่นเกล้า มาให้บริการบัณฑิต วันที่ 14-16 มกราคม พ.ศ. 2565