การควบคุมประตู เข้า-ออก มหาวิทยาลัยบูรพา ช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ระหว่าง วันที่ 19 - 20 มกราคม 2565