รายชื่อนิสิตที่จะรับปริญญา แต่มีหนี้สินกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

ให้นิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ดำเนินการเคลียร์หนี้สินกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

คลิกเพื่อดูรายชื่อ

***โดยให้นิสิตติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แนบไว้ในเอกสาร