รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญาปีการศึกษา 2560

โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ.  2562


รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญาปีการศึกษา 2560

** ให้นิสิตที่สำเร็จปีการศึกษา 2560 และนิสิตที่ทำเรื่องเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตรไว้ ตรวจสอบรายชื่อ

หากไม่พบชื่อ กรุณาติดต่อคุณปรีชา สิทธิชัยทวีกุล โทร.038-10-2722 โดยด่วน