การแต่งกายของบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

| สำหรับข้าราชการ || สำหรับบัณฑิตชาย || สำหรับบัณฑิตหญิง | ข้อแนะนำอื่น ๆ |