ลงทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร และแจ้งความประสงค์ขอที่จอดรถ

บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถลงทะเบียน และ แจ้งความประสงค์ ขอที่จอดรถ ได้ที่ https://graduate.buu.ac.thลงทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สำหรับบัณฑิตที่จะแจ้งความประสงค์ขอที่จอดรถ
แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ระบบจะทำการสุ่มที่จอดรถให้กับบัณฑิต แล้วแจ้งผลให้ทราบผ่านระบบในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562