กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต 
ณ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ช่วงบ่าย)
(สำหรับบัณฑิตที่เข้าพิธีปริญญาบัตรฯ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบเช้า)


วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ช่วงเช้า) ณ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา
(สำหรับบัณฑิตที่เข้าพิธีปริญญาบัตรฯ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบบ่าย)


วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ช่วงบ่าย) ณ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา 
(สำหรับบัณฑิตที่เข้าพิธีปริญญาบัตรฯ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบเช้า)