การแต่งกายของบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

| ข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน || บัณฑิตชาย || บัณฑิตหญิง || ข้อแนะนำ |