กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2561 – 2562

               ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2561 – 2562  ในวันจันทร์ที่ 6 และวันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้การฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดตารางการฝึกซ้อม ดังนี้ 

คลิกที่นี่​ ดาวน์โหลดรายละเอียด​ 


Hits: 12474