การแต่งกายของบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

| ข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน |

| บัณฑิตชาย |

| บัณฑิตหญิง |

| ข้อแนะนำ |

Hits: 1689