รายงานตัวออนไลน์ และส่งผลตรวจ ATK

การฝึกซ้อมการเข้ารับปริญญาบัตร

โอวาท

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

ลงทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร

           – ลงทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรผ่านระบบได้ ตั้งแต่ วันที่ 10 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

           – สำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะเลื่อน หรือ ไม่สามารถเข้าร่วม พีธีพระราชทานปริญญาบัตร สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านระบบได้ตั้งแต่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2566  (**โดยบัณฑิตสามารถตรวจสอบข้อมูลการเลื่อนรับปริญญาได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2566 เป็นต้นไป คลิกที่นี่)

คำถาม-คำตอบ (Q&A)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา โทร 0 3810 2222 (ในเวลาราชการ)

Hits: 296712