ลงทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร

           – ลงทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรผ่านระบบได้ ตั้งแต่ วันที่ 10 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

           – สำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะเลื่อน หรือ ไม่สามารถเข้าร่วม พีธีพระราชทานปริญญาบัตร สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านระบบได้ตั้งแต่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ประกาศ

ประชาสัมพันธ์

คำถาม-คำตอบ (Q&A)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา โทร 0 3810 2222 (ในเวลาราชการ)

Hits: 101704