ดาวน์โหลด

ประกาศ

ประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนและข้อปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.บูรพา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา โทร 0 3810 2222 (ในเวลาราชการ)

Hits: 899813