ประกาศ

รายชื่อผู้ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2559

คลิกดูรายชื่อผู้ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2559 **นิสิตท่านใดที่ทำเรื่องเลื่อนรับปริญญาไว้แล้วไม่มีรายชื่อให้แจ้งมาที่เบอร์ 038-10-2722 ติดต่อคุณปรีชา นิสิตที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารที่ประสงค์จะเปลี่ยนคำนำหน้าคำอ่า...

หอพักเทา - ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดจองห้องพักงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 อัตราค่าห้องพักและเงื่อนไขการสำรองห้องพัก ในช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 เหมาจ่าย (8 คืน) ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ------------------------------------------- ...

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม เปิดสำรองห้องพักช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น ที่เบอร์ 038-056-660-9 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป อัตราค่าห้องพักและเงื่อนไขการสำรองห้องพักในช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 1. ลูกค้าต้องทำการสำรองห้...

 
ลงทะเบียน