ประกาศ

ร่างกำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต

-ร่าง- กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต ที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 7 และ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ไป...

รายชื่อผู้ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2559

คลิกดูรายชื่อผู้ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2559 **นิสิตท่านใดที่ทำเรื่องเลื่อนรับปริญญาไว้แล้วไม่มีรายชื่อให้แจ้งมาที่เบอร์ 038-10-2722 ติดต่อคุณปรีชา นิสิตที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารที่ประสงค์จะเปลี่ยนคำนำหน้าคำ...

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม เปิดสำรองห้องพักช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น ที่เบอร์ 038-056-660-9 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป อัตราค่าห้องพักและเงื่อนไขการสำรองห้องพักในช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 1. ลูกค้าต้องทำการสำรองห้...