ข่าวประชาสัมพันธ์

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สามารถดาวน์โหลด “พระราโชวาท” พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตสามารถดาวน์โหลด “พระราโชวาท”พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558ได้ที่ www.buu.ac.th และ www.graduate.buu.ac.th

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สามารถดาวน์โหลด “พระราโชวาท” ได้ที่ www.buu.ac.th และ www.graduate.buu.ac.th

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตสามารถดาวน์โหลด “พระราโชวาท”ได้ที่ www.buu.ac.th และ www.graduate.buu.ac.th

ตารางกำหนดการฝึกซ้อมสำหรับบัณฑิตพิเศษ งานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558

ตารางกำหนดการฝึกซ้อมสำหรับบัณฑิตพิเศษ งานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558

กำหนดการพิธีการมอบเหรียญทอง สำหรับบัณฑิตที่ได้เกียรตินิยม งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

กำหนดการพิธีการมอบเหรียญทอง สำหรับบัณฑิตที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง (ทุกสาขาวิชา ทุกคณะ) งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ขั้นตอนการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา

สำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถเข้าดูวีดีโอสาธิตขั้นตอนการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพาได้ที่https://www.youtube.com/watch?v=DPWT9Ii6U5c

สารอวยพรบัณฑิต จาก...ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี

เรียน บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ในนามของมหาวิทยาลัยบูรพา ผมขอแสดงความยินดีกับท่านที่สำเร็จการศึกษา และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ความสำเร็จของท่าน คือความสำเร็จของมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกคน คือเ...

ข้อปฏิบัติของบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ตามที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๖๐ ช่วงบ่าย และวันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ หอประช...

โครงการหอพัก เทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดจองห้องพัก

โครงการหอพัก เทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดจองห้องพัก "งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558"เปิดจองห้องพัก "งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558" ผู้เข้าพัก ทำการจองห้องพัก โดยพิมพ์ข้อมูล ดังนี้ 1.1 ชื่อ-สกุล (นายเอ เทาทอง) 1.2 รหัสนิสิต...

แนวปฏิบัติในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

แนวปฏิบัติในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ปรับปรุงจุดให้บริการ ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

สัมภาษณ์ ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและบุคคลดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ประกาศข้อมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 15-16 พ.ค. 2560

นิสิตที่สำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ที่จะขอแต่งกายเป็นว่าที่ร้อยตรีในงานพระราชทานปริญญาบัตรให้นิสิตยื่นเอกสารคำสั่งแต่งตั้งยศ และสำเนาบัตรประชาชนที่กองทะเบียนฯ ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2560ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 
รายงานตัวออนไลน์
 
ลงทะเบียน
 
ขั้นตอนการฝึกซ้อม
 
สถิติการเข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
๔๙๗๑๙