ประกาศ

การรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2559

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 1. บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต รายงานตัวตามคณะที่บัณฑิตและมหาบัณฑิตสังกัด 2. ดุษฎีบัณฑิตทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต รายงานตัว ณ ห้อง UAD 202 หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 2-8 พฤษภาคม 2561 บัณฑิตทุก...

รายชื่อผู้ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2559

คลิกดูรายชื่อผู้ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2559 **นิสิตท่านใดที่ทำเรื่องเลื่อนรับปริญญาไว้แล้วไม่มีรายชื่อให้แจ้งมาที่เบอร์ 038-10-2722 ติดต่อคุณปรีชา นิสิตที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารที่ประสงค์จะเปลี่ยนคำนำหน้าคำอ่า...

 
เอกสารดาวน์โหลด
 
ลงทะเบียน


 
วิดีโอ
วิดีโอขั้นตอนการฝึกซ้อม
การแต่งกายของบัณฑิต
การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพสำหรับบัณฑิต