กำหนดการพิธีการมอบเหรียญทอง สำหรับบัณฑิตที่ได้เกียรตินิยม งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

กำหนดการพิธีการมอบเหรียญทอง สำหรับบัณฑิตที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง (ทุกสาขาวิชา ทุกคณะ) งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘