การจัดการจราจรและที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

ภายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 15 -21 มกราคม พ.ศ. 2565