กำหนดการการฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565 (สำหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)