ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนบัณฑิตเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณของแต่ละรอบ

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนทุกท่านและขอขอบคุณสมัครทุกท่านที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยบูรพา มา ณ โอกาสนี้