เส้นทางจราจร การเดินรถสวัสดิการและจุดให้บริการจอดรถสำหรับบัณฑิต วันที่ 19 - 20 มกราคม 2565

โดยบัณฑิตที่ได้รับสิทธิ์จอดรถภายในมหาวิทยาลัย สามารถจอดรถได้ 5 จุด ดังนี้
      1. ลานจอดรถ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” (มีจุดรับฝากกุญแจรถ)
      2. ลานจอดรถ คณะมนุษยศาสตร์ (มีจุดรับฝากกุญแจรถ)
      3. ลานจอดรถ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ (มีจุดรับฝากกุญแจรถ)
      4. หลังสถาบันขงจื้อ
      5. หลังคณะวิทยาการสารสนเทศ