รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติเลื่อนรับปริญญาจากปีการศึกษา 2559 เป็นปีการศึกษา 2560

โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 30-31 พ.ค. 2562


**ให้นิสิตที่ยื่นคำร้องขอเลื่อนรับปริญญาไว้ตรวจสอบข้อมูล
หากไม่พบชื่อ กรุณาติดต่อคุณปรีชา สิทธิชัยทวีกุล โทร.038-10-2722