ประกาศ รับสมัครตัวแทนบัณฑิตเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 นี้

หากคุณเป็นบัณฑิต มหาบัณฑิต  ดุษฎีบัณฑิต สาขาใดก็ได้ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาปีนี้ 

มีความพร้อมและสนใจเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้แทนบัณฑิต 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้เแทนบัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ