ข้อมูลการเดินทาง เส้นทางสัญจร สำหรับบัณฑิตและญาติบัณฑิต

ข้อมูลการเดินทาง เส้นทางสัญจร สำหรับบัณฑิตและญาติบัณฑิต
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


ข้อมูลการเดินทาง เส้นทางสัญจร ตำแหน่งจุดจอด และเส้นทางเดินรถสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย สำหรับบัณฑิตและญาติบัณฑิตข้อมูลเส้นทางรถบริการ ภายนอกมหาวิทยาลัย จากชายหาดบางแสน มายังหน้ามหาวิทยาลัย